Simulator D-Wave je od zunaj velika črna škatla z osrednjo omaro in stransko klasično elektroniko za obdelavo podatkov. Ko odpremo vakuumsko sredico, najdemo takšen kovinski stolpič, tako imenovani dilucijski hladilnik. Toploto odvaja na principu mešanja dveh izotopov, helija-3 in helija-4. In sicer v več stopnjah, kar ponazarjajo vse manjše plošče. Najbolj mrzel je spodnji konec, kamor je pritrjen procesor z niobijevimi atomi.