Vse možne vrednosti kubita nam grafično ponazori tako klicana Blochova sfera. Če sta vrednosti 0 in 1 vektorja, mora vsak možni seštevek njunih verjetnosti vselej kazati na površino te krogle.