Učilnica prihodnosti je opremljena z internetom stvari, kar pomeni, da so vse naprave povezane. Mize komunicirajo med seboj, s tablo na steni in tvojim telefonom. Pošiljanje sporočilc sošolcem je tako še bolj preprosto. Največja vrednost take učilnice pa je v tem, da omogoča sodelovalno učenje.