Šola z vsemi pripadajočimi elementi je eden od temeljnih sestavnih delov TV-serije South Park, kar pa ne velja za odlični špil The Stick of Truth. V njem učilnice oziroma pouka sploh nismo videli, dočim so šolski hodniki rabili le kot eden od nivojev, kjer so se cosplayerski četrtarčki obmetavali s prdci.