Dosti veteranskih igralcev se neha omejevati z uradnimi navodili in tako pri mehanikah spopadov kot pri videzu vojaštva ubere svojo pot. Podobno kot pri Legu je namreč moč dobiti točno določene kosce minatur in iz njih sestavljati povsem lastne umotvore – na primer odpuljeno megalomanske tanke.