Ker je Fantasyjeva mehanika zasnovana na staro- in srednjeveških spopadih, bojišča spominjajo na Hanibalove podvige, s formacijami, ki skušajo naciljati ranljive dele sovražne fronte. No, z izjemo nekaterih detajlov – na primer Night Goblin Fanaticov na sredini, ki krogle vihtijo tako sunkovito, da nad njimi izgubijo nadzor!