Age of Sigmar na negativni strani ohrani kaotike in podganje Skavene, dočim sile reda dobijo nove člane. V zlatih oklepih so Stormcast Eternals, Sigmarjeva osebna vojska nezlomljivih mamojebcev, oziroma nekakšni fantazijski marinci.