Brutalnost jugovzhodnoazijskih načinov borbe odlično ponazorita oba The Raida, v katerih uporabljajo kalijev bratski sistem silat. Krempljasti nož karambit takisto izvira iz tamkajšnjih dežel.