Belega lianarja si je izmislil Američan Edgar Rice Burroughs. Najprej je kolebal med alternativnimi imeni, med njimi sta bila Zantar in Tublat-Zan. Nakar je lepega dne odložil pero, zamižal in … Tarzan!