Vožnja robota, ki je spregledal in dojame prostor, je bolj logična in za polovico krajša. V glavi oblikuje tloris prostora, naredi načrt sesanja in šofira v vz­po­rednih pasovih. Bodisi naprej posesa ob robovih in nato še ostalo površino, bodisi obratno.