Takile prizori glasno govorijo, da se podoba kljub predelanim teksturam ne posoja najbolje letu 2016. Če bi hoteli res nov učinek, bi se morali lotiti geometrije.