Edinstvena podoba je istočasno prijazna in strahovita, igra pa v drugi polovici postreže z najzanimivej­ši­mi prizori ter spopadi. Škoda, da se ne razvije malo prej.