Lični meni v ravni črti ločeno naniza avtomatne in konzolne igre v Trezorju. Prve so predstavljene v obliki izvirnih ohišij, druge kot kartonske škatlice. Pri obeh je moč spremeniti mnogo nastavitev.