GRAVITACIJSKO LEČENJE Masa ukrivlja svetlobo, so davno tega pogruntali ata Einstein. Natančneje rečeno, masiven objekt ukrivlja prostor in čas v svoji okolici, kar povzroči, da fotoni uberejo drugačno pot okoli njega, kot bi jo sicer. Temu pojavu rečemo gravitacijsko lečenje in je v skrajnih primerih, ko se na kupu zbere res titanska gmota robe, opazno tudi z golim očesom. Najbolj masivne jate galaksij prostor-čas popačijo do te mere, da so podobe za njimi ležečih objektov podolgovate in razobličene. Primer: jata Abell 1689 (na sliki) leži 2,2 milijarde svetlobnih let stran od nas. Vsaka lisa na fotografiji je galaksija, grupacija kot celota pa vsebuje več kot bilijon zvezd. Z ogromno prostorsko lečo, ki jo ustvarja, izostri celo objekte, ki so oddaljeni kar 13 milijard svetlobnih let. To pomeni, da izhajajo iz časa le malo po prapoku! A ne bi jih uzrli, če posredi ne bi bilo temne snovi. Iz velikosti leče so izračunali, da vidna masa znaša le boren odstotek tiste, ki je prisotna in gravitacijsko deluje. Nekaj skritega je na delu, in tega je stokrat več.