In glej, gradbeni odri vesolja: prvi 3D–zeml ... vesoljevid oblakov temne snovi. Trije ultrazmogljivi teleskopi so preučevali številne parametre ožjega izseka neba tri milijarde let v globino. Ustvarjeno karto temnine so primerjali z razporeditvijo svetle snovi in ugotovili, da slednja dejansko v grobem sledi temni strani.