ELEMENTARNE SILE V naravi obstajajo štiri temeljne sile, četvero načinov, na katere lahko snov medsebojno deluje. Nosilci sil so točkasti delci z imenom bozoni. Posebnost temne snovi je, da se za nekatere izmed njih kratkomalo ne zmeni. Prvi temeljni način interakcije, elektromagnetizem, zajema vse od magnetnih polj do svetlobe, ki se s teh tiskanih črk pravkar odbija v tvoje oko in prinaša informacije. Njihov nosilec je foton. Drugi in za to tematiko zelo pomemben način je močna jedrska sila. Ta najdrobnejše delce snovi lepi skupaj, da se lahko napaberkujejo vse do atomov, in je predpogoj za nastanek vsega kompleksnejšega. Temeljno lepilo se imenuje gluon. Na tretjem mestu se najde šibka jedrska sila z bozonoma Y in W, ki sta sprevrženca, saj spreminjata snov. Med drugim omogočata fuzijo v Soncu, ki zato sveti in nas greje. Četrta je najočitnejša: gravitacija. Ta je obenem najbolj problematična. Bozona gravitona, ki naj bi jo prenašal, namreč še niso našli.