LHC je 27 kilometrov dolg krog superprevodnih magnetov, po katerih poganjajo podatomske delce pri skoraj svetlobni hitrosti, jih zabijajo enega v drugega in si ogledujejo, kaj je nastalo. Kot pravi Einstein, sta masa in energija izmenljivi, zato je ob trku sproščena energija kojci na voljo, da jo narava pregnete v nekaj drugega. Proces stvarjenja v najčistejši obliki!