Oglasi in Wizard niso dali vedeti, da so tri škatlice za lovljenje ultrazvočnega signala strašansko nestabilne in rade padejo s televizorja. Običajna rešitev je bila, da si jih prilepil.