Pri oskarjih izpostavljajo Redmayna, in ne brez razloga. Njegova igra je odlična – uspe mu celo popačen Hawkingov govor, ko je še zmogel za silo čebljati.