Tak je po petih dodatkih videti zemljevid Azerotha. Kontinenta ob levem in desnem robu sta prisotna od začetka, severni Northrend je prišel v Lich Kingu, južna Pandaria pa v Meglicah Pandarie.