Mlatenje je bolj akcijska in realnočasovna oblika tistega, ki smo ga videli v trinajstici. Ima stične točke z MMOjskima Fantasyjema XI in XIV, le druščine ni. Le-to nadomeš­čajo Streline oblike, ki jih po babje simbolizirajo oblačila. Ta so japansko nafrfuljena.