Pri borbah je treba paziti tudi na ugrabitve. Večja zver ti člana enostavno pohrusta in dokler se ga ne naveliča ali je ne ubiješ, ga ne moreš uporabljati.