Grafike prikazujejo razpršenost obiskovalcev po straneh od leta 2007 (čisto zadaj) do 2013. Pred sedmimi leti smo viseli po tisočih, lani pa je bilo za polovico prometa odgovornih le pet gigantov.