Tako Shorts kot Hooks rulata pri lokalnem več­igralst­vu. Rekorder poda tablico ali fon drugemu, nakar se ta trudi prehiteti duhca. Smeha polna skleda.