Osebe, na katere naletiš, so statične in redkobesedne, saj odgovarjajo s stavkom, dvema. Važno je, da z zaporednimi 'talki' izčrpaš možnosti dialogov.