Junaka vseskozi preoblačimo v boljše suknje, ga friziramo in ličimo ter mu nadgrajujemo krepela. Opremo moremo izpopolniti z bonusnimi nalepkami, kar je kljub lahkim bojem čisto zabavno početje.