Zgoraj je letenje z zračno ladjo, ki jo tudi nadgrajuješ, da sega vse više. Spodaj pa je karta na spodnjem ekranu, ki bi lahko nudila še več zaznamkov.