Rop draguljev ti nominalno prinese orjaško premoženje, ki pa se nato do­dobra zmanjša zaradi deležev soudeležencev. Na kraju ti ostane drobiž.