Starogrška tematika ima najbolj modro nebo tostran Sege in te ogroža z ognjenimi kroglami iz nebes. Takisto te skuša elektrificirati z odrezano Zevsovo roko.