Rekreativno potapljanje se načeloma drži takih globin in časov, da pri dvigu niso potrebni dekompresijski postanki. Tehnični potapljači te okvire načrt­no presegajo. Da se lahko varno vrnejo na površje, nosijo grozd jeklenk z različnimi mešanicami plinov. Dodatne visijo na varnostnih vrveh.