Vožnja z lastnimi dričami nudi orgazmično vznemirjenje in zadovoljstvo. Manjka edinole podpora povratno suvalnim stolom ter Butt kickerju.