Razdeljeni zaslon je smiseln, kadar sta igralca vsaksebi, a grdo omeji pogled. Čemu Junction Point niso pogledali, kako dobro so to rešile legovščine?