IGROVJE
stranka » igrovje » pc » Stronghold Legends
Stronghold Legends

Na veliko žalost LordaFeba novi Stronghold prinaša še en gradbeni material: apn.

V igrobranži je kopiranje posrečenih domislic stalna praksa, zato je nenavadno, da so imeli Settlerji, uspešna in svojevrstna strateška serija, skozi desetletje le malo posnemovalcev, zvečine v obliki davno pozabljenih nemških naslovov. Edini zadnječasnež, ki povzema po Naseljencih, je niz precej istokopitnih srednjeveških strategij Stronghold. Ne na videz, saj so daleč od medvedkaste prisrčnosti, marveč v gospodarjenju. V preostalih realnočasovkah je ekonomska plat enostavna: poskrbi za enoto / bajto, ki nabira / daje glavno surovino, in to je to. Trdnjave se tega lotevajo dosti napre

Najboljše grajske bitke je nudil dober, a spregledani Castle Strike (J130, 85).
dneje. Drvarji tešejo planke, kamnolom in rudnik v povezavi z volovsko vprego skrbita za kamenje in železo, iz močvare črpamo nafto. Brez lesa in zidakov ni novih poslopij, brez železa pa ne orožja, medtem ko črno zlato rabi kebapiranju neprijatelja. Najvažnejša dobrina je seveda hrana. Špajzo polnimo z jabolki, mesom, ribami, sirom ... A tisto, kar naredi gospodarski model res edinstven, je celokupna povezanost. Kmet goji pšenico, mlinar jo zmelje in moko odda v kaščo, tam jo pobere pek in speče kruh. Razni obrtniki les in železo iz skladišča spreminjajo v oklepe, meče in loke, ki jih oddajajo v orožarno. Da sistem deluje karseda učinkovito, je treba pametno razporejati stavbe, da strički ne izgubljajo časa z nepotrebnim stopicljanjem. Poleg osnovnih materialov za blagostanje zaselka skrbita cekin in morala podložnikov. Denar dobimo bodisi s prodajo presežkov ali od davščin, dočim zadovoljstvo rulje pogojujejo davčna stopnja, količina futra in piva (za slednje nucamo nasad ječmena, pivovarno ter krčmo), cerkvene dejavnosti (zahtevajo sveče) ... Skratka, potrebne je kar dosti mikroekonomije, da nam graščakovanje dobro uspeva.

Takole je videti Stronghold spektakularen, vendar je obleganje slabo nadzorljivo in zmage ne prinese taktika, temveč sreča in živčno klikanje.

Legends v tem pogledu niso nič napredovale od izvirnika iz leta 2001 (J100, 86), čeprav je bilo vmes še polnadaljevanje Crusaders (J111, 77) in neoriginalna dvojka v 3D izvedbi (J142, 72). Serija celo nazaduje, saj se mi je v enojki blazno dopadla gospodarska kampanja, v kateri ni bilo vojevanja, marveč si moral le skrbeti za blaginjo naroda, gasiti požare, zatirati koloradske hrošče in podobno. Od Križarjev naprej pa je vse skupaj le še neko živčno bojevanje, ki je višek doseglo z najnovejšo izdajo. Tokratni Stronghold namreč ne pusti dihati in zahteva od igralca neprestano zniževanje hitrosti dogajanja, finomehanično usmerjanje polkov in za nameček še celovito upravljanje z graščino. Prvenstven problem je, da se je špil iz nekdaj uravnotežene srednjeveščine izrodil v tipično akcijsko strategijo, ki pa ji poleg kakršnihkoli opaznejših novosti manjka dvoje. Boljši vmesnik in izvirnejše naloge.

Novitete v gradbenem katalogu so le vojaške, nič gospodarskih.

Avtorji bi morali v prvi vrsti močno dodelati nadzor nad vojsko, ki je nepregleden, neroden in daje klavrne rezultate. Namesto posamičnih enot bi bilo bolj smotrno privzeto rokovanje s postrojenimi skupki enakih vojakov. Dvoklik jih resda označi vse, vendar to ni isto. Uporabnih formacij oziroma navez v slogu 'lokostrelci varno zadaj, suličarji vedno spredaj, konjenica na boku' ni, vsak juriša po svoje. Lords of the Realm 3 so imeli svoji bednosti navzlic to dobro udejanjeno. Programerji se utegnejo izgovarjati, da je Stronghold lahkotnejša zadeva. Lahkotnejša, moja rit! Usklajevanje katapultov, balist, ovnov, lestvičarjev, oblegovalnih stolpov in nekajstotinske soldateske vkup s previsoko zajebanostjo igre ne naredi prav nič lahkotne.

Stronghold Legends
založnik: Firefly / Take2
demo: natlačenka 158
objavljeno: Joker 160
november 2006

66
Strongholdovo gospodarstvo
pretiran poudarek na bitkah
vojskovanju neprilagojen vmesnik
premalo novosti
prevelik skok v fantazijo

sorodni članki