IGROVJE
stranka » igrovje » pc » Expeditions: Viking
Expeditions: Viking

Ker Anglosasi niso navdušeni nad smörgåsbordom in fermentirano skušo, jim Grizli požge sa­mos­tane in pokrade ženske.

Pričujoči naslov je ljubezensko pismo starim severnjakom ob zori vikinške dobe. Gre za suvereno, dodelano visoko igranje domišljijskih vlog stare šole z obilico raz­is­kovanja, kvestanja, borbe in dialogov. Le fantazijski elementi so predstavljeni drugače, mnogo bolj tuzemsko, kajti zgodba je postavljena na zgodovinske okvirje. Tako v njej ni borbe s troli, škrati in morskimi kačami, po Asgardu pa se protagonist potika le v sanjah. Bogata folklora Skan­dinavije in krščanstva v poznem osmem stoletju je raje predstavljena skozi pogovore in naloge. Hkrati igra ne romantizira vikinštva, saj ta čas prikazuje kot trd in krut. Vikingi so le ljudje, s svojimi upanji in strahovi, ne pa motoristična banda iz pekla.

Expeditions: Viking je narejena po vzoru dobrih starih frpjk, z obilico kvestanja, nelinearno zgodbo in moštvenimi spopadi. Ampak tokrat celotna pripoved temelji na zgodovini, ne domišljiji.

Nasilje ni rešitev ...
Zgodba o nepomembnem poglavarju – thegnu – majhne vasi v Jutlandu in njegovih tegobah je naslikana na širše platno frankovskega pokristjanjevanja. S tega vidika osnovni konflikt v zgodbi, spopad med junakom in lokalnim mogotcem, ki si skuša vas prilastiti, deluje resničen. Zlikovec ima legitimen razlog za svoja dejanja, zaradi česar je bolj globok in človeški. Močna in dobro napisana pripoved teče čez tri povezane kampanje. Protagonist potrebuje ladjo in tovariše za vikinški podvig v Anglijo, ki je osrednji del pustolovščine. Tam se pripoved razcepi, cilj pa je, da odprava poveča moč, bogastvo in ugled vasi. To je dosegljivo bodisi prek trgovine in zavezništev z enim od tamkajš­njih kraljestev, bodisi z invazijo na Britansko otočje. Us­peh naj bi kralja na althingu, posvetu vseh danskih plemenitašev, prepričal, da vas ostane v rokah junaka. 

Kljub odsotnosti pravljičnosti se junaku godijo nenavadne, morda celo mistične reči. So bila srečanja s škrati resnična ali le posledica zaužitja čudnih fungusov? Odločitev je običajno prepuščena igralcu.

Expeditions: Viking spomni na prva Fallouta ali na Baldur's Gate. Junak se s spremljevalci prosto giblje po deželi, po mes­tih in divjini se klati v realnem času, boj pa je potezen in pos­tavljen na šestkotnike. Tovarišija pod našim nadzorom prebivalstvu pomaga na vse mogoče načine, od reševanja meddružinskih sporov in iskanja pogrešanih do kurirskega raz­na­šanja in ravsanja z razbojniki. V grobem so naloge na voljo v mestih, rešitve zanje pa v okolici, čeprav tudi tam ne manjka kvestov in presenečenj. Večina opravkov ima vsaj dve rešitvi. Odprava recimo želi vstopiti v starodavno grobnico, za kar lahko za lokalnega duhovna opravi človeško žrtev ali podkupi njegovega sina. Pogosto je na voljo tretja možnost, bridko jek­lo. Lastnosti glavnega lika odpirajo dodatno izbiro v pogovoru in kak podvig denimo olajša hiter nokavt sogovornika. Odlo­čit­ve vikinge spremljajo ves čas. Glede na izbrano pot se odprejo različni kvesti za različne nagrade, pridružijo se nam drugi kompanjoni in zavezniki. Spremenita se zgodba in konč­ni razplet, tudi prebivalstvo se glede na minule grehe do druščine obnaša drugače.

Mnogim grobim spopadom se je moč izogniti bodisi z leporečenjem bodisi s podlimi ukanami. A vseeno pride do izraza tudi vikinško reklo: najhitrejša pot do človekovega srca leži med četrtim in petim rebrom.

... pomaga pa!
Na dogodke, ki se pripetijo na potepu po Danski in Angliji, vpliva celotna ekipa. Da bi zapustil Jutland, thegn potrebuje deset kameradov, še več jih najde na Britanskem otočju. Izmed vseh junaka na posamični lokaciji spremlja največ pet sopotnikov, ostali čakajo v taboru. V najboljši maniri sličnih naslovov se med sabo pogovarjajo, spletajo odnose, med njimi se iskrita ljubav in rivalstvo. V mestih lahko tovariši kolovodji ponudijo dodaten vpogled v dogajanje ali mu s svojim znanjem priskočijo na pomoč pri reševanju nalog. Coprnica zmore zavohati strup v kozarcu vina, lokostrelec pa začuda razume staro angleščino. Z raz­vojem odnosov zgodba za določene like ponudi dodatne kveste in seveda romanco. Poglavarjev prijatelj iz otroštva ima na primer neobičajno pretek­lost, ki se je počasi spomni šele skozi pogovor. 

Kljub veliki količini teksta in mnogim diplomatskim rešitvam banda slejkoprej poseže po mečih, lokih in dolgih sekirah ter komu razčesne betico. V spopadu odprava meri moči z ubeglimi sužnji in gozdnimi rokomavhi, s piktovskimi lokostrelci, saškimi plemiči in sovražnimi vikingi. Naokrog švigajo strelice, duhovniki kristjane podžigajo z molitvami, berserkerji s sekirami klestijo po ščitih anglosaških huskarlov, čarovnice pa se pridušajo Toru in volčji zalegi smrč­ke polnijo s prečudnimi praški. Akoravno ni magije kot take, mnoge veščine delujejo kot uroki. Ognjenih krogel ne prožijo čarodeji, marveč dovolj spretni pračarji, medtem ko izkušeni vodje sodrugom omogočijo hitrejše premikanje ali dodatne poteze. Kako bo druščina oblikovana, nikakor ni enoznačno, kajti izkušenjske točke je moč svobodno razporejati med mnogimi znanji.

Pogled na šestkotne spopade orosi oko marsikateremu foteljskemu generalu. Čeprav to ni strategija, taktični boj nudi veliko možnosti. Škoda, da s časom postane nekoliko prelahek.

Priporočljivo igranje vlog

Naslov sicer ni brez napak, saj ga še po petem ob­ližu pestijo manjši hrošči. Nekatere stranske naloge, ki so zasnovane zanimivo in obljubljajo globino, se odvijejo plehko. Boj pa kljub globini ni najbolje usk­lajen. Z razvojem likov in dostopom do dobre opreme postane rutinski, vendar lahko junaka že na naslednjem koraku trop volkov pošlje v Valhalo. Toda igri ne manjka ne šarma ne tehtnosti, sploh glede na nizek proračun. Pritegne s hištorično zgodbo, ki zmaje in demone uspešno nadomesti z verodostojnim prikazom vikinštva. Pa z razdelanimi liki, z živ­ljenjskostjo ter domiselnimi mož­nostmi v spopadu. Naloge so raznolike in dobro napisane, sre­ča­mo celo zapise iz Stare edde, zbirke nordijskih sag. Sve­če­nica na primer pripoveduje dolge povesti o Odinu in druš­či­ni, orjaških Jotunih in svetovnem drevesu Yggdrasil, kar bi lahko rabilo kot etnološki učni pripo­moček. Skratka, tale Viking igralca resnično pre­vzame in ga pri Torovi bradi iskreno priporočam slehernemu ljubitelju takihle pustolovščin.

Vikingi lahko nastopijo kot trgovci, diplomati ali osvajalci, vsaka odločitev pa ima posledice.

Expeditions: Viking
založnik: Logic Artists za PC
objavljeno: Joker 291
oktober 2017

78
dobra zgodba
mitologija, vpeta v življenje
razvoj likov
nekoliko okorna in hroščata
dolgi nalagalni časi
boj postane rutinski