Revija Joker - Računalo obscuro

ČLANKI
stranka » članki » anali » Računalo obscuro
...
Sneti je v prejšnji cifri pokazal, da konzolni svet se zdaleč ni omejen na playstation, tokrat pa prst uperi v gospodinjske in osebne računalnike. Take, za katere mnogi se slišali niste, a tvorijo pisan del hišne špilavske preteklosti.

Včasih penim, ker se kak nas­­lov na sodobnem peceju no­če pognati, zašt­raj­kajo Winsi ali je treba kaj do­kupiti. Nakar se spomnim Ab­­raha­mo­ve dobe in spectruma, s ka­te­rim smo pripadniki višje rase operirali tedaj. (Nevredni plebejci so imeli C64.) Igrice smo snemali na kasete, na katerih je bil prej Mišo Kovač, in kdor je imel super ferro basf, je bil car lazar. Nalagali smo jih pet minut in na kon­cu je bil tape loading error zaradi maminega kasetofona. Ko mi je bilo tega zadosti, sem težil teti s Primors­ke, naj mi iz Italije prinese originalni ka­setnik za spectruma. Seveda ga ni našla, ker ni obstajal. 
Komodorjevci so imeli na drugi strani probleme s svojimi turbo loaderji, ki so zahtevali štelanje glave s šraufcigrom. Če sem hotel ra­ču­nalnik resetirati, sem moral iz njega iz­puliti kabel, in ko sem iz knjige Mirko tipka na radirko dve uri prepisoval program v basicu, ga nisem imel kam pos­neti in je šel po izklopu v nič. In strojčič mi je naredil kratek stik in mi stopil napajalnik ter par centimetrov linoleja na tleh. Naslednjega sem ohlapno ovil v azbestno folijo.
Take so zgodbe iz romantične dobe. Vsak ima svoje, le da so naše, slovenske, napisane samo na nekaj listih. Domala vsi smo imeli spectrume in C64, redki so izstopali z mašinami tipa amstrad CPC in atari XE. Nekaterih raču­nal­nikov pa k nam sploh ni bilo. Te in one vpogledam v nadaljevanju.
Opaziti pa velja še nekaj. Zlata doba raz­­­ličnih standardov so bila osemdeseta, v devetdesetih pa se je tovrstna raznolikost preselila na konzole in naprave, ki so podpirale načeloma enoten standard - PC z Okni. To je utrdil Microsoft z DirectXom in sedaj smo tam, kjer smo. Ko penimo nad špili, ki se včasih no­če­jo pognati, v primerjavi z minulo ero pa živimo v standardiziranem raju ...

Računalo obscuro objavljeno: Joker 220
november 2011