Revija Joker - Mednarodni poslovni stroji

ČLANKI
stranka » članki » anali » Mednarodni poslovni stroji

Herman Hollerith, luknjač kartic
Vsaka zgodba mora imeti svoj začetek in zgodovinarji kot najpomembnejšo osebo za nastanek informacijskega giganta postavljajo Hermana Holleritha. Stric je diplomiral iz rudarst­va in se med drugim preživljal kot učitelj, dokler ni dobil zaposlitve na ameriškem statističnem uradu. Tam se je prvič srečal z enormno količino podatkov, ki so predstavljali popis prebivalstva. Urad je za obdelavo vseh potreboval kar osem let. Takrat se mu je utrnila ideja. Na univerzi je opazoval mehanična glasbila, statve in podobne naprave, ki so igrale ali šivale po vzorcih iz preluknjanega papirja. Kaj pa, če bi na luknjane kartice enako shranil podatke o prebivalcih, nakar bi jih dal brati napravi, ki bi jih primerno sortirala?
Zamisel je predstavil prijatelju in šefu Johnu Shawu Billingsu, ki ga je dobesedno nagnal izdelovat prototip. Napravo je potem predstavil kot del svoje doktorske disertacije in prvič so jo uporabili v popisu leta 1890. Namesto v osmih so podatke obdelali v enem letu, število prebivalcev pa javnosti povedali že po šestih tednih, kar je bilo takrat neverjetno. Hollerith je nato leta 1896 ustanovil lastno podjetje, eno od štirih, ki so se 16. junija 1911 združila v korporacijo CTR.

Herman Hollerith je s svojim tabulatorjem leta 1890 preštel Američane v vsega šestih tednih. Informacijska revolucija je bila spočeta.

Mednarodni poslovni stroji objavljeno: Joker 215
junij 2011