Revija Joker - IDF 2008

ČLANKI
stranka » članki » raport » IDF 2008
IDF 2008
...
Luni v imenu JCTja doživi redko čast prisostvo­vati nemara najbolj čislanemu sejemskemu dogodku računalniške industrije, Intelovemu Developer Forumu. V daljnem Šanghaju spoznava, kam zavija prihodnost.

Globalni pomen Kitajske raste iz leta v le­to. Njena industrijska, ekonomska, po­litična in kulturna moč se zadnjih dvaj­set let napihuje s skoraj eksponentno hit­rostjo. Prej revno mravljišče po­šev­­no­okih malčkov je postalo svetovna velesila, ki ji za kmalu napovedujejo prevzem vodilnega položaja na planetu. To se razumljivo odraža na ra­ču­nal­ništ­vu, saj so skoraj vsa vodilna podjetja in proizvajalci de­javni na kitajskem trgu in v tamkajšnji razvoj vlagajo gromozanske vsote. Med njimi je tudi Intel, ki je na Kitajskem pred dobrimi tremi leti ustanovil cen­ter za raziskave in razvoj, lani pa jim je izrekel najglobljo obliko spoštovanja s prestavitvijo Intel De­ve­loper Foruma v Peking. Da bo to odslej redna prak­sa, do­ka­zuje letošnja ponovitev. Pomladni IDF 2008 se je med prvim in tret­jim aprilom spet odvil na kitajskih tleh, le da tokrat v Šanghaju. Pe­king je zaradi priprav na olimpij­ske igre ta čas kar malce negostoljuben, tako s storitvenega kot cenovnega vidika.
A povejmo najprej, kako se je dr­žava, prej znana pred­vsem po šte­vilčnosti kmečkega prebivalstva in revš­čini, tako hitro preobrazila v svetovnega tehnološ­kega kiklopa.

Šanghaju pravijo Pariz Daljnega vzhoda, kar je pretiravanje go­rostasnih razsež­nosti. Strogi center je porihtan, ker so ga zasnovali Britanci, vse ostalo pa deluje kot gigantska betonska vas.


IDF 2008 objavljeno: Joker 177
april 2008