Revija Joker - Nizike jesen 2017

ČLANKI
stranka » članki » slikosuk » Nizike jesen 2017
Nizike jesen 2017
...
TV-serij, aktualnih in pol­pre­tek­lih, je preveč za člo­­veš­ko življenje. Samo pri enem po­nud­niku, ki ga ne bomo ime­no­vali, je bera tolikšna, da ljudi spreminja v tele­vi­zorske zombije. Gledanje na du­šek pač ni zdravo. A kaj, ko so te zgod­­be tako zelo pri­vlačne. JCT vnovič pre­vetri nekaj frišnih nizik in pove mnenje, ki šteje.

TV-serij, aktualnih in pol­pre­tek­lih, je preveč za člo­­veš­ko življenje. Samo pri enem po­nud­niku, ki ga ne bomo ime­no­vali, je bera tolikšna, da ljudi spreminja v tele­vi­zorske zombije. Gledanje na du­šek pač ni zdravo. A kaj, ko so te zgod­­be tako zelo pri­vlačne. JCT vnovič pre­vetri nekaj frišnih nizik in pove mnenje, ki šteje.

Nizike jesen 2017 objavljeno: Joker 291
oktober 2017