Revija Joker - Obdelani spomini

ČLANKI
stranka » članki » rokodelstvo » Obdelani spomini

Izrezovanje
Prav je, da slikamo z rezervo, saj tako niti pomotoma ne bomo dobili ljudi brez nog in cerkva brez turnov. Kar je preveč, lahko še vedno odrežemo in spričo veliko milijonov pikic vseeno dobimo kakovos­ten rezultat. Tudi pri računalniški dodel­a­vi ne smete preobrezovati. Rob je tako estetski kot praktičen. Posebej velja pazi­ti, če kanite fotografije tiskati in vstavljati v stan­­dardizirane okvirje. Fotoformati so namreč v raz­merju 3 : 2 (recimo 15 x 10 cm), med­­tem ko digital­ne­ži zajemajo v 4 : 3. Čeprav so raz­­vi­jalni oziroma tis­kalni stroji omejeni le s širino papirja in brez težav iz­delajo fotko katerekoli dolžine (13,3 cm x 10 cm je po­tem prava dimenzija propor­cev 4 : 3), v prednastavljenih ok­virjih in albumih lep­še pride polna dimenzija. To po­meni, da bo prizor po­re­zan 6 mi­limetrov gor in dol oziroma ob strani, od­visno od orientacije.
Teorija kompozicije, še iz renesančnih časov, govori o pravilu tretjin. V ta namen imajo nekateri boljši apa­ra­tusi možnost prikaza tretjinske mreže. Na pokrajinski sliki dejansko najlepše izpade, če je neba ena tret­ji­na. A najbolje je delati po občutku. Včasih, če je treba, celo doštukamo nebesni pas. Orodje za rez je se­ve­­da Crop (tipka C), pri čemer je smiselno cil­jati na ena­­­­ko razmerje stranic. Najprvo preverite, ali so mer­­­­ska enota v programu centimetri (klik na me­rilo), nato v opcijah rezalnika stisnemo Front Ima­ge, nakar izbrišemo vrednost v okencu Resolution. Tako bo slika le ob­­strižena na pravi format, ne pa tudi raztegnjena na prejšnjo pikselno ve­li­kost.
Naknadno priporočam še malen­k­os­t­­no zmanjšanje (Ima­ge Size / Pixel Dimensions, metoda Bicubic Shar­per – ctrl-alt-I), in sicer iz dveh razlogov. Pr­­­vič, pridobite na ostrini, in dru­­gič, ko boste s pregledovalniki brs­kali po fot­kovju, boste po loč­lji­vosti že takoj vedeli, da gre za kon­č­en, obdelan pr­imerek.

Obdelani spomini objavljeno: Joker 170
september 2007