Revija Joker - Obdelani spomini

ČLANKI
stranka » članki » rokodelstvo » Obdelani spomini
...
LordFebo skozi začetniški vodič do­de­lave fo­to­grafij osmisli Photoshopovo bivanje na mar­si­ka­terem računalniku našega bralca.

Počitnice, potovanja in izleti so v primerja­vi z rutinskimi delovniki sicer redki, a zato toliko bolj iz­stopajoči življenjski tre­­nut­ki. Zato jih ve­lja karseda izkoristiti in jih, ako je le moč, ujeti v večen spomin. Poletje je doživljajev najpolnejši in posnetkov naj­plo­do­vitejši čas. Toda zajem krajev in dogodkov je le pr­va po­lovica opravila, drugi del nas čaka še za ra­ču­nal­ni­kom. Polovičarsko je namreč materiale – fot­ke ali vi­deo – pretočiti na računalnik in jih pustiti v su­ro­vi, ne­prebrani ter neobdelani obliki. O videu, ki sploh zah­teva veliko nadaljnjega truda in časa, bomo – upam – ob drugi priliki, zdaj pa bi rad povedal nekaj osnovnih konkretnosti o polepšanju fotografij s Photoshopom. Nemara se bo kdo čudil tej odločitvi, saj je Foto­de­lavnica profesionalno in drago orodje, ki ni na­­men­jeno gospodinjski rabi. A je že tako, da je, če­tudi v komunistični varianti, najbolj razširjeno in zmo­­g­ljivo, za nameček pa si lahko vsakdo namesti eno­mesečno preizkusno različico. Čemu bi bralce to­r­ej svetohlinsko posiljeval s Picasso, ACDSeejem in Photoshop Ele­ments? Dobro, sem vesel, da se st­r­i­njamo :).

Hladnost je toplina vzela, pa tudi perspektiva je boljša. Kader že v štartu ni bil najboljši, vendar se tu bavimo le s 'postprodukcijo'.

Obdelani spomini objavljeno: Joker 170
september 2007