Revija Joker - Zora bioničnega človeka

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Zora bioničnega človeka

Ali smemo postati kiborgi?
Znanost je torej napredovala dovolj, da nam lahko zadovoljivo nadomesti manjkajoče okončine, ki v določenih primerih celo presegajo tisto, kar je shranjeno v našem genskem zapisu. Stroj lahko dostikrat zaobide biološke omejitve, kot je recimo le 270-stopinjsko vrtenje zapestja, kar za sabo potegne nove probleme. Obstajajo namreč ljudje, ki bi na tak način radi 'izbo­lj­šali' svoje povprečno telo. V medicinskih analih je mnogo pacientov, ki so zahtevali amputacije, ker se jim je nek del telesa zdel odvečen. Nadalje se posta­v­lja vprašanje, kako ravnati s temi bionično 'popravljenimi' osebki. Tekač Pistorius je tipičen primer. Kaj lahko se namreč zgodi, da bodo čez dvajset ali trideset let paraolimpijske igre dosti bolj zanimive in cenjene od tistih, na katerih nastopajo 'navadni' ljudje. Ti bodo tako postali drugorazredni in se šli zavestno po­habit, da bi se izboljšali. Visoka cena 'nadgradenj', ki je vsaj deloma posledica kartelnega dogovarjanja največjih proizvajalcev, nas pred invazijo kiborgov zaenkrat še uspešno varuje.
Ja, karikiram, vendar so to dileme, s katerimi se bomo hočeš-nočeš srečali. Ne bom pridigal, da se nemara preveč igramo Boga, kajti namen je plemenit: povrniti tisto, kar je človek izgubil. Če tega ne bi storili, bi zagrešili zločin, kajti sredstva imamo. Verjetno pa se bomo morali naučiti, kje je meja, ki je ne smemo prestopiti, saj bi se s tem - razčlovečili ...

Z vprašanjem, kako daleč smemo pri bioničnem nadgrajevanju samih sebe, se na prefinjen način u­k­­varja lanskoletni Deus Ex. Če se danes spra­šu­je­mo o zasebnosti, ki nam jo kradeta Facebook in Google, je groz­ljivo pomisliti, kako nas lahko nekdo nad­zoruje prek čipov v umetnih okončinah, ki jih vklaplja in iz­klaplja po želji ali nas celo obsodi na smrt s tem, da nam odtegne zdravilo proti zavrnitvi organov. Dejst­vo je, da bo treba pred mno­žič­no rabo tovrst­nih razširitev doreči marsikaj etičnega.

Zora bioničnega človeka objavljeno: Joker 229
avgust 2012