Revija Joker - Tajinstvena orožja tretjega rajha

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Tajinstvena orožja tretjega rajha

Supervojaki in okultizem
Besedo ali dve velja reči tudi o nacističnem okultizmu, ki je po zaslugi Wolfensteina med igričarji postal precej razvpit. Osnova ni privlečena za lase, kajti nacizem ni bil zgolj politični, temveč kar psevdoreligiozni sistem. Osrednja nacistična ideologija se je krepko naslanjala na tevtonsko mistiko, medtem ko so teze o nadmoči arijske rase slonele na pisanjih nekaterih zgodovinarjev, denimo Stewarta Hustona Chamberlaina. Po njih naj bi bil nemški narod eden rasno najčistejših naslednikov pradavne arijske rase. Ta naj bi nekako v stilu Atlantide cvetela nekje na severu, dokler ni zaradi mešanja z zvermi izgubila svojih izjemnih fizičnih in psihičnih sposobnosti, tako da naj bi ji nekdanjo moč in slavo povrnilo zgolj očiščenje njenih naslednikov vse tuje nižerasne zalege. V ta namen so takoj po prihodu nacistov na oblast stekli programi sterilizacije, pozneje pa množičnega pobijanja 'rasno nečistih', ki so vključevali telesno in umsko prizadete osebe ter pripadnike mnogih 'slabših' narodov, od Slovanov do Židov. Blebetanje o arijski rasi torej ni bilo zgolj politično sredstvo, marveč temelj ureditve. Najlepše je to prišlo do izraza v Himmlerjevem SS, kjer je bilo življenje do potankosti podvrženo ideologiji rasne čistosti in ceremonialu v skladu z mističnimi verovanji. Družinsko drevo vsakega člana so pregledali nazaj do leta 1750, enako je bilo z zaročenko, ki si jo je izbral. Barvita nacistična ropotija z gromozanskih množičnih prireditev in vojaške označbe SS imajo natanko določen izvor v tevtonski simboliki, medtem ko so se mnogi nacistični veljaki udeleževali mističnih ritualov. Vse z vero v obstoj in namero ustvarjanja nadljudi, po možnosti prvotnih Arijcev, katerih zmožnosti naj bi bile primerljive polbožanskim. Himmler je po svetu odpošiljal mnoge raziskovalne odprave, da bi našel morebitne povezave s pradavno arijsko civilizacijo, med drugim sveti gral, skrinjo zaveze in te reči. Kot vemo, jim je Indiana Jones naklepe preprečil ... hec, hec.
Kljub temu ni nobenih podatkov, da bi nacistom uspelo kakorkoli telesno izboljšati svoje soldate, bodisi z biološkimi raziskavami, bodisi s krulečimi rit-u-alnimi plesi. Pri evgeniki - dednem selekcioniranju - so uporabljali za današnje razmere kamenodobne metode omejevanja porok in rojstev ter izločanja 'rasno nečistih', dočim jim podrobnosti o genskem zapisu niso bile znane. Proti koncu vojne so pospešeno preizkušali mešanice kemičnih preparatov za izboljšanje telesnih zmogljivosti, vendar podatkov o širši uporabi tovrstnega dopinga za tek na sto metrov čez bodečo žico ni. Bo nekako držalo, da je bil esesovki telesni in mentalni dril še najbolj učinkovito orodje v tej smeri.


Za konec velja omeniti, da je vse te silne nemške pokalice s stališča taktičnega učinka peljala scat zavezniška napravica, ki ji je bilo namesto eksplozivnega hrupa ljubše elegantno 'blipanje'. To je bil radar.

Tajinstvena orožja tretjega rajha objavljeno: Joker 134
september 2004