Revija Joker - Sveta dežela

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Sveta dežela

Očak Abraham

Abraham, ki je sledil klicu Boga, je bil očak vseh treh religij in zgodovino Božjega ljudstva opi­sujejo vse tri svete knjige, najbolj natančno seveda judovska Tora. Izraelci pravico do take države, kakr­š­no imajo, zagovarjajo ravno z Božjo besedo.

Predzgodba Izraela se prične v dobi zgodnjih civilizacij, ki so vzklile v Mezopotamiji, torej mnogo pred nam domačo antiko. Tam na bregu Tigrisa je na za­čet­ku drugega tisočletja pred Kristusom živel Abraham, ki ga je neke noči ogovoril sam Gospod in mu velel, naj družino popelje v deželo Kanaan, kjer bo iz njegovega rodu nastalo od Boga izbrano ljudstvo. Stvarnik je obljubo držal in Abrahamov zakoniti naslednik Izak, rojen iz žene Sare, je imel mnogo potomcev, ki so spočeli pleme Hebrejcev.
Eden od Izakovih sinov, Jožef po imenu, je tedanjemu faraonu razložil sanje o sedmih suhih kravah, ki so pojedle sedem debelih: po sedmih bogatih žetvah bo prišlo sedem sušnih let. Posvarjeni Egipčani so se lahko dobro pripravili in v zahvalo so v deželo dobrosrčno sprejeli tudi Kanaance. Božje ljudstvo se je ob Nilu ustalilo za naslednjih nekaj stoletjih in se pošteno namnožilo. To je staroselce sčasoma zaskrbelo in so jih za boljši nadzor raje zasužnjili. Iz tega trpljenja izhaja temeljna štorija stare zaveze, Mojzesova

Izraz Palestina, ki izhaja od pomorskega ljudstva Filistejcev, je večumen. Skozi celotno zgo­do­vino od starega veka pa do leta 1948 je pomenil celotno pokrajino med Sredozemljem in reko Jordan, torej tisto, kar so v biblijskih časih združevale Judeja, Galileja in Samarija. Danes pod besedo razumemo paradržavno tvorbo Zahodnega brega in Gaze. Izrael prav tako ni nova beseda. Mitologija pravi, da se je Izakov sin Jakob zruval z angelom in ta mu je dal nadimek Izrael - ’mož, ki se je boril z Bogom’. Njegovim potomcem se zato pravi Izraeliti.
osvoboditev rojakov izpod korobača faraona Ramzesa II. Na štiridesetletnem vračanju v obljubljeno deželo je prerok Mojzes med drugim razklal Rdeče morje in na gori Sinaj prejel Božjo postavo, deset zapovedi.
Izraelci so se ponovno naselili v pokrajini, ki jo je Bog obljubil njihovemu očaku. Pri tem so imeli veliko sre­čo, da je v 13. in 12. stoletju pred našim štetjem moč okoliškim kraljestvom iz različnih razlogov upadla. Edini sovražnik so jim bili Filistejci, s katerimi se je boril prvi izraelski kralj Savel. V eni od bitk se je preizkusil tudi pastirček David, ki je s kamnom iz prače razčesnil betico filistejskemu orjaku Goljatu. David je kasneje postal največji judovski kralj, dočim njegov sin Salomon, dasi pregovorno znan po svoji modrosti in zidavi templja, po mnenju učenjakov vendarle ni bil tako dober in plemenit, kot ga slikajo religiozni spisi. Vladal naj bi slabo in s trdo roko, zavoljo česar je kraljestvo po njegovi smrti na koncu 10. stoletja pred našim štetjem razpadlo.

Sveta dežela objavljeno: Joker 215
junij 2011