Revija Joker - Jugoslavija - sodček smodnika v srcu Evrope

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Jugoslavija - sodček smodnika v srcu Evrope

Halo, informacijski biro?
Tako se je začel drugi, socialistični del zgodbe Jugoslavije, države ’bratstva i jedinstva’ med njenimi narodi, ki starih zamer in sporov niso nikoli zares pozabili. V prvih povojnih letih je v državi vladal kaos, ki ga je partija s pomočjo vojske in tajne policije skušala krotiti s trdo roko. V tujih medijih so cinično opozarjali, da se od Aleksandrove diktature v tem pogledu ni veliko spremenilo, le kralja je zamenjal maršal. Tito je resno zastavil tudi socialistično revolucijo in v imenu države zaplenil zemljo ter premo­že­nje bogatim zasebnikom, bankam, cerkvi in podjetjem, predvsem pa vsem, ki so podvomili ali si celo upali kaj reči čez novi sistem. Enako so bili komunisti nastrojeni do treh glavnih religij, ker veči­no­ma niso zagnano pomagale pri narodnoosvobodilnem boju ali so celo potegnile z okupatorji. 
Nova država si je novembra 1945 nadela ime Federativna ljudska repub­lika Jugoslavija – FLRJ. Po sov­­jetskem vzoru je bila sestavljena iz šestih republik in dveh avtonomnih pokrajin, Vojvodine ter Kosova. Po očiščenju nasprotnikov no­vega režima se je leta 1946 začel čas obnove s prvo petletko, v kateri naj bi se Jugoslavija iz večinsko poljedeljske spremenila v industrijsko državo. To je bilo za komuniste nadvse pomembno, saj je bilo proletarcev, v imenu katerih so si prilastili oblast, v državi le tristo tisoč. Ju­goslavija je tako postala veliko gradbišče, tovarne in ceste pa so gradili predvsem vojne naveličani mladi ljudje, organizirani v mladinske delovne brigade, ki so se z danes nepredstavljivo vnemo vrgle v prostovoljno delo. Bolj so ga nasrkali kmetje, ki so morali, če so hoteli ali ne, nahraniti prebivalce dr­žave v povojnem razsulu. 
Že med vojno začeta nesoglasja s Sovjetsko zvezo, ker si je Tito pot v socializem predstavljal preveč po svoje, so po vojni dosegla nevarne razsežnosti zlasti zaradi vprašanja Trsta. Mesto je zasedla Jugoslavija, čeprav so ga imele za svoje vplivno območje zahodne države. V Trstu je jugoslovanska vojska pobila nemalo kolaborantov in njihova trupla odvrgla v kraške jame, fojbe. To je še za­ostrilo odnose med državami, ki so bile do pred kratkim zaveznice v vojni proti silam osi, sedaj pa so se znašle v novi, hladni vojni ideologij med vzhodnim komunizmom in zahodom. Iz Moskve so Titu sporočili, naj se iz Trsta umakne, ker se zaradi tega ne mislijo zaplesti v tretjo svetovno vojno. Muhasti jugoslovanski maršal je iz mesta vojsko sicer odpoklical, a ob tem ni bil preveč zadovoljen. 
Dokončno je med državama in partijama počilo, ko je Tito leta 1948 zavrnil sodelovanje v Informacijskem biroju, organizaciji, ki je pod taktirko Sovjetov povezovala vse komunistične stranke sveta. Ostale komunistične države so stopile na Stalinovo stran in na mejah Jugoslavije se je začela kopičiti vojska. Z njo so hoteli porednega Tita disciplinirati in njegovo državo vr­niti v naročje sovjetske matere. A dasi je najprej kazalo, da je šel maršal korak predaleč, se je zgodil nepredviden preobrat. Zahodne države so v Brozovi uporniški drži videle možnost, da ustavijo širjenje komunizma, in ga podprle, kar je v končni fazi odvrnilo napad komunističnih vojska na Jugoslavijo. Tako se je začelo Titovo lisjaško deskanje med komunističnim vzhodom in kapitalističnim zahodom, ki sta mu rada zagotovila denarno ali kako drugo pomoč samo zato, da ne bi prešel v tabor nasprotnikov.
Ko se je zaplet s Sovjetsko zvezo na nepričakovan na­čin začasno razrešil, so se v Jugoslaviji začele informbi­rojevske čistke. Oblast je jela preganjati, ubijati in zapirati vse, ki so izrazili naklonjenost Informbiroju. V ta namen je ustanovila taborišča za politične zapornike, med katerimi je najbolj zloglasen Goli otok v Jadranu. Zapornike so na skalnatem otoč­ku prevzgajali z mučenjem in nesmiselnim tež­­kim fizičnim delom –  lomljenjem, nakladanjem ter prenašanjem kamenja z enega kupa na drugega. Kot poslednji znak preloma s Sovjetsko zvezo je Komunistična partija Jugoslavije (KPJ) spremenila ime v novega s podobno vsebino, ki se je glasilo Zveza komunistov Jugoslavije (ZKJ).

Jugoslavija - sodček smodnika v srcu Evrope objavljeno: Joker 207
oktober 2010