Revija Joker - Scena

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Scena

Kdosestavlja Sceno?
Ljudje, ki so del Scene, niso delomrzneži, uboge sirote, zazidane v kleti svojih staršev, nonstop priklopljene na splet. No, nekateri že. Zvečine pa gre za čisto običajne ljudi, s službami, družinami, otroki ... in hudim strežnikom ali vrhunsko video opremo v kleti, sp­ravljeno pod ključem. Ure in ure so povsem običajni državljani,
vsake toliko pa se, namesto da bi nabijali World of Warcraft, prelevijo v sodobne Jacke Sparrowe in Robine Hoode. Kajti Scena je podobna masovni frpjki, v kateri je igrišče ves svet, nasprotniki so založ­be, plen pa je avtorska vsebina. Ponavadi zaklenjena v skrinjo protipiratske zaščite. Kdor se do nje dokop­lje prvi in jo da na voljo javnosti, je opravil kvest. Končni odjemalci, pijavke, ki dolvlečejo izdelek, pa v Sceno seveda ne spadajo.
Rojstvo Scene lahko umestimo v obdobje, ko so hišni računalniki pričeli pohod, torej na začetek osemdesetih. Piratstvo je sicer obstajalo že prej, a je bilo omejeno na domače presnemavanje kaset in podobnih pred­potopnih medijev kolegom oziroma na univerzitetni komunizem na elektronskih oglasnih deskah. Pravi razmah se je začel šele s prihodom legendarnega C-64 in prvih modemov. Dostopanje do najnovejših programov, iger in, da, tudi 'skrivnih' dokumentov iz domače sobe je tiste, ki so programe dobav­ljali, naenkrat povzdignilo v visoko cenjene osebke. Ti so hitro pričeli tekmovati, kdo bo prej dostavil čim bolj svežo robo. Če je imel denar pri tem vlogo, je bila le-ta drugotnega pomena.
Podjetja, ki so mukoma pisala programsko opremo, ob kraji njihove intelektualne lastnine seveda niso dr­ža­la križem rok. Nak, v programje so jela vdelovati zaščite. A to je scenskim fantom zgolj ponudilo nov izziv. Uporabiti so morali programersko znanje in zaš­čito zaobiti. Ker so bili takrat vsi po vrsti stručkoti (ja, tudi pirat Jonas Ž. je nemajhne denarje služil s tem, da je v tiskalnike vdeloval šumnike, torej ni bil kar en aberveznik), to ni bil poseben problem. Še več. Elegantna rešitev jim je prinesla dodatne točke pri publiki. Stvari so šle celo tako daleč, da je kak kreker vča­sih mimogrede odpravil kakega nezaželenega hrošča v programu! Česar seveda ni pozabil omeniti v sp­rem­ljevalni datoteki.
Ker je konkurenca postajala vse hujša, so se podobno misleči pričeli združevati v skupine in si deliti delo. Nekateri so postali dobavljači robe (supplierji), programersko nadarjeni so odstranjevali zaščito (crackerji), tretji so poskrbeli, da je roba prispela na BBS, ustrezno opremljena s komentarji in nemalo samohvale (uploaderji, courierji). Sprva le v spremljevalnih datotekah NFO, nakar so se začeli pojavljati programčki, ki so hvalnico piratski skupini izrisovali v pre­ču­dovitih barvah in ob svirkanju kulske muzike. Rodil se je tako imenovan intro, ki je kot samostojen program spremljal piratske igre in aplikacije. Te animacije so bile praviloma polne posebnih, včasih še nevidenih posebnih učinkov, ki so iz ubogega raču­na­la marsikdaj znali iztisniti še zadnji kiloherc. Da se je videlo, kdo je res mojster. Ravno iz teh introjev se je razvila kasnejša demoscena.
Večina skupin, ki so se formirale takrat, je zdaj že davno pokojnih. A dve imeni bržda pozna vsak Jokerjevec. To sta Fairlight in Razor 1911. Obe sta nastali leta 1987 in sta se sprva ukvarjali s špili za C-64, nakar sta presedlali na amigo (FLT so vmes še malo piratizirali igre za SNES) in končno pristali na PCjih. Fairlight je pred dvema letoma z relisanjem prenehal, so pa še vedno prisotni na demo sceni. Razor po drugi strani tudi dandanašnji veselo razpečuje igrice: Mass Effect 2, Aliens vs Predator in Stalker: Call of Pripyat so 'izdali' prav oni. Mimogrede, pred dvema letoma se je razvedelo, da je ustanovitelj Fairlighta v resnici Tony Krvaric, predsednik območnega odbora republikanske stranke v San Diegu. Naj vas priimek ne zavede, model je Šved, ima pa rodbina res balkanske korenine. Sem vam rekel, da scenci živijo povsem običajno življenje.
Članstvo v grupah ni zakoličeno za vse čase. Vedno prihaja do notranjih trenj, prepirov z drugimi pripadniki scene, kraje članov (zlasti krekerjev), razkolov in posledično ustanovitev novih skupin. Tako so nastali recimo Reloaded, ki so se odcepili od Deviance, še ene grupe s koreninami v časih amige. Ko so jo kasneje slednji skupili v raciji, je nekaj pre­ži­ve­lih članov pričelo delovati pod imenom Hatred. In tako dalje.

Scena objavljeno: Joker 200
marec 2010