Revija Joker - Nedrja strojnih možganov

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Nedrja strojnih možganov

Leta zamer
Inženirski srenji je bilo kristalno jasno, da potrebuje zamenjavo za elektronke. Uč je vrgla na polprevodnike, ki so po lastnostih med električnimi prevodniki in izolatorji. Tok prevajajo samo ob določenih pogojih, kar jih je napravilo za idelane kandidate za stikala. Če bi se jih le naučili poljubno vklapljati ... Leta 1945 so v ameriških Bellovih laboratorijih na čelo tosmernih raziskav postavili Williama Shockleyja. Sestavil je teorijo, izdelavo pa prepustil svojima raziskovalcema Johnu Bardeenu in Walterju Brattainu. Ta sta decemb­ra 1947 zgradila napravo iz dveh zlatih igel, ki sta se dotikali kosa germanija, ki je bil tedaj poglavitni polprevodnik. Ko sta kristal izpostavila električni napetosti, je tok stekel iz ene igle po površini kristala v drugo in polprevodno stikalo je bilo rojeno. Ker je šlo za 'selektivni upornik prenosu toka', sta ga imenovala transfer resistor, na kratko tranzistor.

Od leve proti desni Bardeen, Shockley in Brattain v Bell Laboratories konec petdesetih let. Tedaj­ci so bili izumi že stvar industrijskih in univerzitetnih raziskovalnih skupin, ne več posameznikov.

Birokratska kolobocija je povzročila, da Shockley na patentu za tranzistor ni bil omenjen. Besen je začel razis­kovati na last­no pest. Naslednje leto je zasnoval stični tranzistor, v katerem je tok tekel po sredici polprevodnika, zaradi česar je bil zanesljivejši od prvega. Skupaj z inže­nir­jem Gordonom Tealom ga je 1949 tudi izdelal. Tovrst­na stikala so bila dejansko uporabna in jih je urno pograbila vojska. A ko je bil zbasan med ostalo seg­reto elektroniko, je germanij pokazal svojo šibko plat: pri 75 stopinjah Celzija postane neuporaben. Za zamenjavo so izbrali silicij, ki je dosti odpornejši na tem­peraturne spremembe in je osnova za mikročipe še danes.
Teal je nato zapustil Bell Labs in se zaposlil pri Texas Instruments, kjer je leta 1954 napravil prvi silicijev tranzistor. Istega leta je TI v štacune poslal prvi tranzistorski radio, regency TR1, ki je bil prodajna us­peš­ni­ca. To označuje začetek moderne (mikro)elektronike.

Nedrja strojnih možganov objavljeno: Joker 200
marec 2010


sorodni članki