Revija Joker - Media bolognese

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Media bolognese

Vseprisotno družboslovje
Kdor ne mara tehnike in naravoslovja, se bo ozrl za družboslovnimi medijskimi smermi. Predmeti so tu zlasti s področja ekonomije, organizacije, prava, jezikov in kulture, sorazmeroma manj je prčkanja s tehnologijo in praktičnih zadolžitev.
Dedek družboslovnih faksov je gotovo Fakulteta za družbene vede. Medije pokriva z univerzitetnim triletnim programom komunikologija - medijske in komunikacijske študije, kar je pač evolucijska stopnja programa klasične komunikologije. Seveda je mogoče uk nadaljevati na magistrski in doktorski stopnji. Drugo leto zapored si lahko medijske študije privoščijo tudi na Obali, in sicer v okviru Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, ki izvaja klasičen prvostopenjski bolonjski program. Le izredno pa vpisuje zasebna Fakulteta za medije, ki pretežno posluje v istih prostorih kot IAM. Njihov program se imenuje medijska produkcija in ga je prav tako moč kronati z magisterijem. Poudarek dajejo individualni specializaciji, zato spodbujajo študij izbirnih predmetov na drugih, bolj ali manj sorodnih izob­ra­že­valnih ustanovah.

Media bolognese objavljeno: Joker 188
marec 2009