Revija Joker - Media bolognese

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Media bolognese

Za umetniško navdahnjene
Na voljo sta dve specializirani ustanovi z zelo omejenim številom vpisnih mest in velikim navalom, kar se odraža pri izredno velikem osipu na sprejemnih izpitih. Logično, saj umetelnega oblikovanja medijev pač ni zmožen vsak, zato je rešeto na mestu. Preizkusi nadarjenosti sami po sebi niso tako grozni, saj gre za sestavljanje kolaža, prostorsko dojemanje in podobno. A huda konkurenca naredi svoje in prednost imajo kandidati z jasnimi samosvojimi ter posrečenimi re­šitvami.
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani razpisuje univerzitetni triletni program oblikovanja vizualnih komunikacij, ki nudi možnost nadaljevanja študija na drugi in tretji bolonjski stopnji. V drugem letniku je obvezna specializacija, na voljo so fotografija, ilustracija in grafično ter interaktivno oblikovanje. Na tem mestu ni odveč omeniti specializacije za video in nove medije na slikarski smeri taiste fakultete. Pod Rožnikom v prestolnici pa deluje samostojna Visoka šola za dizajn, kjer poučujejo triletni program vizualne komunikacije. Ta trga ne zalaga toliko z obrtniškimi umetniki kot ALUO, bolj z oblikovalci, ki jih pretežno razgrabijo marketingarji.

ALUO poleg fizikalske rabe Illustratorja in InDesig­na zahteva veliko ročnega oziroma umetniškega talenta. Temu primerno je vstopno sito.

Rdeča nit obeh šolskih ustanov so torej ravno vizualne komunikacije, se pravi znanosti, ki se ukvarjajo s sporočilnostjo medijev, recimo s prodajnimi embalažami ali televizijskimi oglasi. Nadpovprečno znanje risanja je tu v velik plus, saj tako ali drugačno skiciranje prakticirajo pri vsakem drugem predmetu. Klasične teorije s predmeti v slogu zgodovine umetnosti in kulturne dediščine je malo, prevladujejo namreč praktični projekti, kjer mora trpin dokazati, da zna zgolj po ideji oblikovati denimo celostno grafično podobo ali črkovno vrsto.

Media bolognese objavljeno: Joker 188
marec 2009