Revija Joker - Media bolognese

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Media bolognese

Klasična operativa
Primat in pionirjenje med organizacijskimi smermi še vedno pripada Inštitutu in akademiji za multimedije, IAMu. Študij multimedijev se je prelevil v študij dveletne višješolske medijske produkcije, ki ga sedaj izvajajo redno (nadstandardna oblika stane 900 evrov na letnik) in izredno. V slednji obliki ga najdemo tudi v ponudbi Izobraževalnega zavoda Hera in maribors­ke Academije. Vsebina je modernizirana, toda v osnovi sledi staremu programu. Zato pa so predmeti sedaj bolj po bolonjsko modularno popredalčkani in na novo ocenjeni. Teorije je, tako kot pri večini ostalih so­rodnih smeri, manj in je stlačena proti začetku, medtem ko v drugi polovici prevladujejo projekti, kot je avtorizacija lastnega predstavitvenega filmskega DVDja. Bodoče fazane je dobro opozoriti, da se je lani na 60 mest za redni študij prijavilo 300 optimistov in da po novem niso obvezne samo vaje, ampak tudi pre­davanja.

Vrata IAMa bodo kmalu premajhna za napise vseh gostujočih šolskih ustanov. Še vedno jim osta­ne na voljo širitev v klet, kar se menda že dogaja.

Po uspešno zaključenem študiju dobi diplomant naziv inženirja medijske produkcije, izobraževanje pa je moč brez dodatnih pogojev, z izjemo certifikata iz angleščine, nadaljevati po programu tretjega letnika MPM (Media Production Management) na IAMu. To se obrestuje s prvostopenjsko bolonjsko diplomo britanske univerze Middlesex. Drugostopenjski študij je baje v razvoju, vendar letos še ne bo dozorel. Na isti lokaciji je možen izreden višješolski uk fotografije, kakršnega v izredni in redni obliki izvajajo tudi na Šolskem centru Srečka Kosovela v Sežani. Pri vseh omenjenih ustanovah izvajajo enostaven preizkus nadarjenosti v obliki predstavitve lastnega dela (spletne strani, fotografske seanse, filmčka), ki je namenjen odganjanju največjih klepcev.

Media bolognese objavljeno: Joker 188
marec 2009