Revija Joker - Media bolognese

ČLANKI
stranka » članki » vedež » Media bolognese

Študijmedijev
Medijske študijske smeri pavšalno delimo na organizacijsko tehnične, umetniške in družboslovne, seveda z različnimi specializacijami: TV, radio, ilustracija, fotografija, spletno oblikovanje ... Škrbino pa opažamo pri študijskih programih, osredotočenih na animirane filme, razvoj iger in glasbeno produciranje. Skupno jim je usposabljanje človeka za delo z (multi)mediji. V primeru organizatorjev se od diplomanta pričakuje, da bo znal organizirati zapletene medijske projekte, kot so spletni portal, tiskovine ali videospoti, od ideje do polnega bančnega računa. Tu prevladujejo predmeti s področja uporabe računalniških aplikacij in načrtovanja. Umetnik naj bi po drugi plati znal samostojno in dovršeno oblikovati podobo dela ali celote medijskega izdelka: spletne strani, naslovnice, tipografije, koreografije, aviza in podobnega. Urnik je zato poln risanja, kulture in tehnološke teorije ter prakse. Družboslovci pa naj bi znali analizirati in poskrbeti za primerno ter uravnoteženo vsebino me­dijev. Zna­čilni predmeti so sociologija, pravo, novinarstvo. Povsod je nujna nadpov­prečna računalniška pismenost, saj dodeljevanje, izpolnjevanje in oddajanje nalog poteka pretežno v elektronski obliki. Na enak način je povečini dostopno študijsko gradivo. Prav tako je nujno osnovno znanje grafičnih programov, kar je sicer povsod del izobraževalnega programa. Pretežno se uporabljajo tisti iz Adobovega nabora, se pravi Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver ... Šole svojim študentom sicer omo­­gočajo brezplačno uporabo raču­nal­ni­kov in drugih osnovih sredstev, vendar je prenosnik že skoraj nuja. Če ne zaradi drugega, zavoljo organizacije in hranjenja vsega na enem mestu.

Appli počasi, a zagotovo postajajo ne le trend, temveč standard pri študiju in delu z mediji. Takole opremljenih učilnic in posledično nasmejanih ksihtov bo vsako leto več.

Media bolognese objavljeno: Joker 188
marec 2009